Stjepan Jakševac

Izvor: Wiki-dveri

Inačica od 09:34, 5. lipnja 2013. koju je unio/unijela WikiDveriAdmin (Razgovor | doprinosi)
Skoči na: orijentacija, traži

Brdovečki Sveti Križ (pokraj Zaprešića), 16. prosinca 1916. - Zagreb, 10. svibnja 1994. - hrvatski pjesnik i pisac za djecu


Sadržaj

Djetinjstvo i školovanje

Stjepan Jakševac
Rodna kuća Stjepana Jakševaca (Zaprešićki godišnjak, 1996.)
Stjepan Jakševac s majkom (Zaprešićki godišnjak, 1996.)
Stjepan Jakševac u rodnom Svetom Križu (Zaprešićki godišnjak, 1996.)

Stjepan Jakševac istaknuo se kao pjesnik i dječji pisac. Rodio se 16. prosinca 1916. u Svetom Križu pokraj Zaprešića. Nakon treće godine života seli s obitelji u Slavoniju (selo Vrbanja blizu Vinkovaca) radi boljih uvjeta života. Osnovnu školu pohađao je u Vrbanji. Bio je odličan učenik. Završio je trgovačku školu u Zagrebu 1936. Godine i neko vrijeme nakon srednje škole radio je kao spiker na Radio Zagrebu. Kraće je vrijeme studirao režiju na AkademijKurzivni teksti za kazališnu umjetnost. Nakon Drugog svjetskog rata obavljao je različite dužnosti u uređivanju radio-programa.


Književni rad

Prvu pjesmu O životu napisao je za vrijeme školskih praznika 4. kolovoza 1933. godine u rodnom mjestu. Pjesmu je uvrstio u ciklus kojeg je nazvao Prvi glasi (Sveti Križ, 1933-34). Ciklus Pjesme seoskog sina nastao je 1936. godine. Putopis Hodočasnici ili moje prvo putovanje po Hrvatskom zagorju napisao je 12. kolovoza 1935. godine. U putopisu opisuje sedmodnevno pješačenje s prijateljem pjesnikom Josipom Tursanom od rodnog sela preko Bizeljskog, Klanjca, Pregrade i Krapine do Marije Bistrice. Vršio je neko vrijeme razna zanimanja: radio je u Središnjem uredu za osiguranje radnika, u povjerenstvu za prosvjetu Gradskog NO kao planer programa, potom kao odgojitelj mladih spikera. Okušao se i u glumi u kratkometražnom igrano-dokumentarnom filmu Radium - izvor zraka 1944.godine.

Njegovo prvo književno ostvarenje za djecu pojavilo se 1934. godine u srednjoškolskom listu "Mladost". Osim što je pisao pjesme, drame i igrokaze, dramatizirao je bajke W. Grimma i C. Perraulta. Na velikim pločama "Jugotona" dramatizirao je u stihovima najpoznatije dječje bajke. Pisao je i komentare o dječjim knjigama. Među prvima je afirmirao kajkavski izraz u dječjoj poeziji u ciklusu pjesama Ni Zagorje malo, a pored toga je na nov način unio temu ranog dječjeg zaljubljivanja. Dobio je brojne nagrade i prevođen je na slovenski, makedonski, njemački, češki, poljski, talijanski, engleski, švedski, mađarski jezik te esperanto. Uglazbljeno mu je više od 130 dječjih i oko 100 ostalih tekstova, a mnoge njegove pjesme izvođene su na festivalima, snimljene na LP pločama, kazetama i CD-ima (npr. Na Sleme na Sleme, Kokotiček, Imela majka sineka tri, Kam da se pojde).

U svom se književnom djelovanju Jakševac najviše bavi stvaranjem dječje poezije, a psihološki i emotivno se najviše poistovjećuje s osnovnoškolcima između 8. i 12. godine. Njegovi su najčešći motivi vezani uz razred, školu, obitelj i prirodu. Iako se tematska individualnost njegove dječje poezije najviše otkriva u njezinoj zavičajnoj obojenosti i izvorištu, Jakševac nije ni regionalni, ni sentimentalni pjesnik davnog i prošlog djetinjstva, on svoje dječje stvaralaštvo fokusira na suvremeni život kako seoskog tako i gradskog djetinjstva. Ostao je odan tradiciji lirskog iskaza. Strukturna lakoća, lepršavost, ritmički preljevi i nijanse, akustika i melodija kojima je izvor u onomatopeji i aliteraciji karakteriziraju na izražajno-formalnom planu stih i pjesmu Stjepana Jakševca. Njegov stih je dotjeran, a u slike krajolika unosi igrivost služeći se često personifikacijom. Pjesnik se vrlo uspješno koristi raznolikošću i bogatstvu strofnih oblika. Jakševac je u svojim najboljim kajkavskim ostvarenjima ostao blizak melodici te akustici svoga stiha kojeg je oplemenio vrlo autentičnim zavičajnim govorom te specifičnom kajkavskom ikavicom rodnog mjesta.

U dječjoj književnosti ostat će zapažen po svojoj obradi tematike dječjih ljubavi i novom pristupu dječjem svijetu. Antologijski izbor autorove cjelokupne dječje poezije koji je objedinjen u zbirci Zlatna ptica sunca donio mu je afirmaciju priznatog dječjeg pjesnika, a uvršten je u brojne antologije dječjeg pjesništva.


Književna djela


Pjesme. (stihovi za odrasle) Zagreb, 1943. Glasim se nespokojem.(pjesme za odrasle) "Matica hrvatska", Zagreb, 1956. Vesela godina. „Mladost“, Zagreb, 1969. Voli ne voli voli. Zagreb, (vlastito izdanje) 1972. , Ljubi ne ljubi ljubi. Ljubljana, „Mladinska knjiga“, 1981. (slov. prijevod zbirke) Novogodišnji vlak. (slikovnica, ilustr. Vjera Lalin) Zagreb, 1980. Plave ptice. „Naša djeca“, Zagreb, 1980., Modre ptice. Zagreb, 1980. (slov. prijevod) Ima jedan razred. Zagreb 1981. Zlatna ptica sunca (izbor pjesama). Zagreb 1986.


U antologiji svjetske poezije za djecu I denna vida värld (Verser fran mänga länder för barn och vuxna) izašloj 1993. godine u Stockholmu (Švedska), objavljena je pjesma Stjepana Jakševca Zadaća o pravdi. Pjesmu su na švedski preveli Antun Raguž i Elizabeta Glasnović Raguž.


Literatura

  • Laljak,S. Pjesnik Stjepan Jakševac, uz 80-godišnjicu rođenja. // Zaprešički godišnjak 1996: za grad Zaprešić i općine Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća / uredio Stjepan Laljak. Zaprešić : Matica hrvatska Zaprešić, 1997. str. 346-348.
  • Jakševac,S. Zapisi o djetinjstvu. // Brdovečki zbornik 2007.-2008. / uredio Stjepan Laljak. Zaprešić : Ogranak Matice Hrvatske Zaprešić, 2009. str. 286-296.
  • Skok.J: Dječji ljubavi kanconijer, u Školske novine, Zagreb, 27. 03.1973.
  • Tenšek, S: Književni portreti suvremenih hrvatskih dječjih pisaca – Stjepan Jakševac, Umjetnost i dijete, br.4, Zagreb, 1986.
  • Hrvatski dječji pisci 3, (prir. Ivo Zalar), PSHK, knj. 181/3, Zagreb, 1991.
  • Jakševac Stjepan. // Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005.
  • Jakševac Stjepan. // Hrvatska književna enciklopedija, Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  • Skok,J. Iz hrvatske dječje književnosti, Varaždinske Toplice, Tonimir, 2007., str. 146-150.
Osobni alati